Objaśnienia terminów związanych z wytrzymałością taśm

Co to są wartości k1% kadm oraz obciążenie zrywające?

Wartość1%to kluczowa kategoria wśród terminów związanych z parametrami taśm transportujących i pasów napędowych, występująca często w specyfikacjach technicznych naszej firmy.

Wartość k1%jest zgodna z normami UE i stanowi sposób wyrażania modułu elastyczności dla w pełni syntetycznych pasów napędowych i taśm transportujących. Wskazuje ona siłę w cięgnie (w niutonach), działającą na jednostkę szerokości (w mm) potrzebną, aby rozciągnąć taśmę o 1% jej długości.

Mówiąc nieco prościej: jeśli trzymamy za jeden koniec fragment pasa o szerokości 1 cm i długości 1 m, a na końcu zawiesimy ciężarek, wartość k1%skaże obciążenie konieczne do wydłużenia pasa o 10 mm. Wyróżniamy różne wartości k1%: k1% statyczna, k1% po relaksacji i k1% a.r.i.(po uruchomieniu). Wartość statyczna pojawia się w kodzie produktu.

Przykłady to FAB-5E i NHM-10EKBV, gdzie „5” i „10” oznaczają pożądaną wartość statyczną k1% dla tych produktów.

Wartości k1% nie należy mylić z dopuszczalną siłą rozciągającą kadm. Niektórych produktów nie można rozciągać bardziej niż o 1%. W przypadku innych może to być nawet 3% lub więcej. Porównując wytrzymałość różnych taśm transportujących na podstawie cyfry w kodzie produktu lub wartości k1% nie należy wyciągać pochopnych wniosków do momentu sprawdzenia wartości dopuszczalnej siły rozciągającej kadm!

Zarówno wartość k1% a.r.i. and kadm jak i wartość kadm służą określaniu zalecanego obciążenia wstępnego i maksymalnego. Obciążenie zrywające to pojęcie pojawiające się na przykład w kontekście stali. Wytrzymałość na zerwanie nie dotyczy materiałów syntetycznych. W ich przypadku zależy ona od czasu, w którym materiały zostają rozciągnięte. Najważniejszym czynnikiem dla okresu eksploatacji materiału syntetycznego jest jego zmęczenie, co sprawia, że wartość kadm jest znacznie mniejsza niż obciążenie zrywające, ponieważ jest określana na podstawie teoretycznej bezterminowej wytrzymałości zmęczeniowej.

Relaksacja i wydłużenie strukturalne a upływ czasu

Materiały syntetyczne (zbudowane z włókien) nie mogą być eksploatowane w ten sam sposób, co stal, która włókien nie posiada.

Obciążenie np. poliestru, poliamidu (Nylon®) i aramidu (Kevlar®) przyniesie różne stopnie wydłużenia w zależności od czasu obciążenia materiału. Proces wydłużania dobiega końca dopiero po ponad tygodniu; wówczas następuje zakończenie relaksacji materiału. W wielu przypadkach relaksacja wynosi nawet 50%. Oznacza to, że po tygodniu eksploatacji włókna wydłużają się dwukrotnie. Proces relaksacji przebiega jednak najbardziej intensywnie w ciągu pierwszych kilku godzin.

Nienaprężone włókna są pofalowane. Kształt fali zmienia się, gdy materiał zostaje poddany obciążeniu: wówczas włókna prostują się, a tkaninowa warstwa nośna zostaje wydłużona. Po długim czasie obciążenia wydłużenie staje się trwałe. Zjawisko to określane jest jako wydłużenie strukturalne.

W praktyce oznacza to, że relaksacja pasa napędowego lub taśmy transportującej zajmuje około tygodnia, jednak największa część tego procesu zachodzi po upływie połowy dnia. Z tego względu nie zaleca się naprężania taśmy transportującej „do oporu”. Zamiast tego należy postępować zgodnie z naszymi zaleceniami i stosować naprężenie wynoszące od 0,3% do 0,5% (zależnie od materiału).

Czasami konieczne jest napinanie taśmy w 2 − 3 krokach.

wczytywanie strony

proszę czekać...

HIGHLIGHTS / archiwum

HABASIT HIGHLIGHTS / select location

Habasit