Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem

W styczniu 2018 roku przeprowadzono audyt odnowieniowy w naszych siedzibach w Polsce i Austrii, po raz pierwszy zgodnie z normą ISO 9001: 2015. Wszystkie procesy zostały przeanalizowane, a audytor wraz z zewnętrznym konsultantem ustalili, że są one zgodne z międzynarodowymi standardami zarządzania jakością. Audyt zakończono pozytywną opinią.

W trakcie kontroli, oprócz przeglądu procesów, szczególną uwagę zwrócono na analizę ryzyka i zapobieganie mu. Przy udziale kierownictwa poszczególnych działów powstała matryca ryzyka, w której oceniano wszystkie jego rodzaje. Matrycę wykorzystano do opracowania strategii przekształcenia zagrożeń w szanse i możliwości.

Odkryj zagrożenia i przekształć je w mocne strony

Dzięki analizie zidentyfikowane zostaje ryzyko biznesowe, dzięki czemu wiemy jak je zminimalizować i wpłynąć na poprawę jakości. Uwzględniono wszystkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, w tym pracowników, klientów, dostawców, kierownictwo, konkurencję, itp. Interakcja wszystkich tych parametrów wpływa na wyniki i sukces każdej organizacji. Zarządzanie ryzykiem nie kończy się oczywiście na udanym audycie, ale jest mocno zakorzenione w naszej codziennej pracy.

Typowym przykładem jest ryzyko pogorszenia relacji z klientami. Monitorujemy je w corocznym badaniu satysfakcji klienta. Pytania, które zadajemy dotyczą nie tylko produktów, ale także relacji między kontrahentami. Informacje zebrane w tych kwestionariuszach pozwalają nam wskazać słabe punkty, szybko reagować i rozwijać nasze mocne strony.

Jakość, której możesz zaufać

Wraz z odnowieniem certyfikatu, firma Quality Austria potwierdziła, że ​​spełniamy poszczególne ustawowe i regulacyjne wymogi i specyfikacje. Chcielibyśmy podziękować naszym współpracownikom za zaangażowanie oraz zapewnić ich, że jakość naszych produktów wynika z ciągłego budowania świadomości u każdego pracownika.

Norbert BauerOperations Manager

Pobierz nasze certyfikaty ze strony internetowej Habasit: www.habasit.com/assets/Polnisch_Certyfikat.pdf

wczytywanie strony

proszę czekać...

HIGHLIGHTS / archiwum

HABASIT HIGHLIGHTS / select location

Habasit