Jakość, której można ufać

W dniu 04.03.2015 firma Habasit Polska oficjalnie dołączyła do grona przedsiębiorstw mogących poszczycić się posiadaniem certyfikatu ISO 9001:2008. Certyfikat ten został nadany przez akredytowaną jednostkę - Quality Austria.

Podczas dwudniowej kontroli w lutym 2015 roku, przedstawiciel firmy audytującej odwiedził oba zakłady Habasit Polska Sp. z o.o. celem weryfikacji zgodności standardów, jakie panują w każdym z nich, z wymaganiami stawianymi przez normę ISO. W trakcie audytu zostały wzięte pod uwagę takie aspekty jak jakość wyrobów i spełnianie wymagań klientów, standard i organizacja pracy, współpraca zewnętrzna z dostawcami oraz rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że wszystkie wyroby sygnowane logo Habasit Polska są wykonane w oparciu o najwyższe wymagania oraz, zgodnie z mottem firmy, posiadają „jakość, której można ufać”.

BARTOSZ NOWAKOWSKIQuality Manager

wczytywanie strony

proszę czekać...

HIGHLIGHTS / archiwum

HABASIT HIGHLIGHTS / select location

Habasit