„Nasi dostawcy mają duże znaczenie dla przebiegu procesu produkcyjnego, z tego powodu bardzo starannie ich dobieramy” – powiedział Harry van der Eerden, kierownik działu PC Conveyors firmy Marel zajmującej się produkcją zintegrowanych systemów.

„W dzisiejszych czasach dokonywanie zakupów wyłącznie w oparciu o cenę już nie wystarcza. Pragniemy dzielić wspólną wizję dotyczącą strategii, współpracy oraz rozwoju z naszymi dostawcami.”

Firma Marel jest światowym dostawcą wysokiej jakości systemów i urządzeń do przetwórstwa żywności, przede wszystkim drobiu, ryb i mięsa. Kompleksowa oferta produktowa firmy obejmuje rozwiązania dla dostaw surowca, przetwarzania wstępnego, chłodzenia, porcjowania, odkostniania i cięcia z dużą prędkością, wykrawania porcji o stałej masie, dalszego przetwórstwa oraz ważenia, pakowania i etykietowania. To szerokie spektrum uzupełniają również dopasowane do potrzeb klienta umowy serwisowe, a także oprogramowanie do kontroli produkcji. Firma z powodzeniem łączy najlepsze rozwiązania z dziedziny inżynierii mechanicznej, elektrotechniki i technologii żywności. Dyrektor Van der Eerden stwierdza: „Nasze zintegrowane systemy ułatwiają klientom pracę od momentu uboju aż po końcowy produkt. Dostarczamy rozwiązania dla wszystkich etapów procesu produkcyjnego i każdego poziomu mocy produkcyjnej oraz kładziemy nacisk na innowacyjność i serwis. Dzięki naszym programom serwisowym klienci mogą zmaksymalizować produktywność swoich zakładów przy jednoczesnym obniżeniu kosztu produkcji."

Międzynarodowa sieć
Firma Marel, posiadająca klientów na całym świecie, jest liderem branży przetwórstwa żywności. „Podstawą naszego sukcesu jest rozległa wiedza na temat tego przemys­łu. Wszystkie działania firmy Marel mają na celu rozwój technologii i innowacyjność, a nasze rozwiązania powstają z myślą o ochronie zdrowia człowieka, środowiska i planety. Dobro zwierząt i zrównoważony rozwój to podstawowe wartości, jakimi się kierujemy.” Marel zatrudnia 4600 pracowników na całym świecie, posiada oddziały na sześ­ciu kontynentach, tworząc międzynarodową sieć, złożoną z około 100 przedstawicieli i dystrybutorów.

Marel posiada obszerną wiedzę branżową zgromadzoną dzięki nieustannemu rozwojowi organicznemu i sukcesywnemu przejmowaniu innych firm. Wiedza ta pozwala oferować rozwiązania większości problemów i trudności pojawiających się w naszej branży. „W styczniu 2016 roku połączyliśmy nasze poszczególne spółki w jedną silną markę posiadającą jasną wizję i kierującą się precyzyjnie określonymi wartościami. Dzięki temu firma Marel stała się silnym partnerem dla klientów na całym świecie” – podkreślił Van der Eerden.

Skauting
Jednym z głównych celów firmy Marel jest scentralizowanie działań związanych z produkcją taśm transportujących i systemami logistycznymi. „Chcemy tak zorganizować procesy i systemy produkcji, aby obejmowały wszystkie aspekty – od projektowania, poprzez produkcję i serwis, aż po sprzedaż." Przy wyborze dostawców Van der Eerden, jak prawdziwy skaut, gromadzi informacje dotyczące działań strategicznych i operacyjnych każdego z nich. „Polega to na szybkim sprawdzeniu profilu firmy. Jak działa dana firma? Jaką ma wizję dnia dzisiejszego i jaka jest jego wizja przyszłości? Co kadra zarządzająca myśli na temat współczesnego rynku? Co napędza firmę do działania? Oto pytania, które zwykle zadajemy.” W ten właśnie sposób nawiązano współpracę z firmą Habasit. „Między tymi dwoma firmami istnieje pełna synergia, ponieważ Habasit, tak jak Marel, chce stać się wiodącym graczem w branży spożywczej. Firma ta przeprowadziła niezależne badania rynkowe i opracowała własną strategię. Jest znakomicie przygotowana, a ja uważam to za kluczowy czynnik. Ponadto firma Habasit wybrała Marel jako podmiot, z którym chciałaby nawiązać szeroką współpracę.”

Duch walki
Marel i Habasit mają podobnego ducha walki, co podkreśla Van der Eerden:
„Chcemy stać się liderem na rynku i mocno w to inwestujemy. Habasit chce osiągnąć ten sam cel. Firma jest w pełni oddana swoim klientom i chce opracowywać i rozwijać swoje rozwiązania tak, aby były dopasowane do potrzeb rynku. Przykładowo jednym z głównych naszych priorytetów jest utrzymanie lub wydłużenie okresu przydatności produktu do spożycia. Zgodnie z tą wizją firma Habasit opracowała taśmy transportujące charakteryzujące się doskonałymi właściwościami higienicznymi”. To jasno dowodzi, że Habasit to firma charakteryzująca się ogromnym zaangażowaniem. „Zauważyliśmy to, analizując odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Pracownicy Habasit od razu wiedzą, co mamy na myśli. Razem przeprowadzamy badania i dzielimy się zdobytą wiedzą. Chcielibyśmy kontynuować ten dialog także na poziomie zarządzania, z tego powodu raz w roku spotykamy się z kadrą zarządzającą, aby omówić nasze wizje.”

Rodzinne relacje
Van der Eerden jest przekonany, że w nadchodzących latach coraz większe znaczenie będą miały kwestie związane ze zdrowiem i zrównoważonym rozwojem. „Chcemy, aby nasze działania przyczyniły się dla dobra zarówno ludzkości, np. poprzez zmniejszenie emisji CO2, jak i zwierząt. Nie możemy też zapomnieć o poszanowaniu przekonań religijnych. Wraz z naszymi dostawcami opracowujemy rozwiązania, które pozwolą nam wpłynąć na dobro zwierząt i zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla stale rosnącej populacji. Dzięki temu budujemy rodzinne, a tym samym długotrwałe relacje z naszymi klientami”. Do Van der Eerdena przemawia fakt, że Habasit­ jest firmą rodzinną. „Zauważam to na każdym kroku. Wszyscy nadają na tych samych falach, pracują z taką samą pasją i odczuwają te same emocje podczas pracy, a także dążą do stworzenia zdrowej przyszłości. Dokładnie tak samo działa firma Marel.­ Mamy ze sobą wiele wspólnego zarówno na poziomie biznesowym, jak i personalnym, a współpraca między nami układa się doskonale”.

Świadomość
Marel przykłada dużą wagę do jakoś­ci współpracy i networkingu. „Ściśle współpracujemy z wieloma ośrodkami akademickimi, w tym uniwersytetami w Brazylii i Kanadzie. Organizujemy wykłady i warsztaty, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie przetwarzania żywności. Wyraźnie widzimy, że procesy przemysłowe są coraz sprawniejsze, a zwierzęta - zdrowsze. To doskonałe osiągnięcie, ponieważ oznacza, że coraz więcej uwagi poświęcamy dobru zwierząt.” Jednym z celów firmy Marel jest upowszechnienie tego tematu. „Z tego powodu posiadamy kilka centrów DemoCenters, które organizują wydarzenia promujące świeże produkty. Razem z kilkoma innymi firmami z różnych branż prezentujemy na nich nowe rozwiązania technologiczne.” Dzielenie się wiedzą przynosi korzyści nam wszystkim. (JB)


www.marel.com/poultry

Susan DijkhuizenMarketing

wczytywanie strony

proszę czekać...

HIGHLIGHTS / archiwum

HABASIT HIGHLIGHTS / select location

Habasit